Általános Szerződési Feltételek 2018-05-27T10:12:13+00:00

E-könyv értékesítésére vonatkozó Álalános Szerződési Feltételek

I. Általános adatok

Az alábbi oldalon forgalmazott e-könyvvel, annak megrendelésével és vásárlásával összefüggő általános információk:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1BGwGQk8qdpuyggttxL0rjKIG_VVuJhcE8KGpaf90vb w/edit?usp=forms_home (a továbbiakban: Megrendelőlap)

https://gdprkezikonyv.hu

A fenti címeken megrendelhető Dr. Glázer Noémi- GDPR kézikönyv (Javaslatok az önellenőrzésre és rendszerépítésre) című e-könyve (a továbbiakban: könyv). Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése.

II. A szolgáltató

Név (cégnév): Dr. Glázer Noémi egyéni vállalkozó

Székhely: 2855 Bokod, Lajta utca 22.

Nyilvántartási szám: 52267161

Adószám: 68798022-1-31

E-mail: drglazer.trening@gmail.com

Telefon: (+36) 317816264

III. A vásárlás módja/ menete

 1. A megrendelések leadása elektronikusan, a jelen szerződés I. pontjában megadott forrásokon található űrlapok egyikének kitöltésével lehetséges. A szolgáltató csak kivételesen és eseti jelleggel fogad el megrendeléseket emailben vagy telefonon.
 2. Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele a Megrendelőlap kitöltése és a szolgáltató részére történő beküldése, melyen feltüntetésre kerültek a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név; E-mail; Telefonszám; Cím, Adóazonosító jel, Elektronikus levelezési cím). A telefonon és e-mailen leadott rendelések akkor érvényesek, ha a vásárló a fent hivatkozott valamennyi személyes adatát a rendeléskor a Szolgáltató részére megadja.
 3. A termékek ellenértéke közvetlen bankkártyás fizetéssel (kizárólag a weblapon érhető el) vagy banki átutalással rendezhető. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek. A Szolgáltató Áfa megfizetésére nem kötelezett Kisadózó. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a Megrendelőlapon elérhető.
 4. A letöltési linket az ellenérték Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a Szolgáltató a Megrendelőlap kitöltésekor megadott e-mail címre üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 30 napon belül az e-mailben kiküldött letöltési linken keresztül azonnal letölthető.
 5. A letöltési linkről történő termék-letöltésre kizárólag az e-mail cím használója (tulajdonosa) jogosult. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 1 munkanapon belül küld meg a vásárló részére. A letöltési link át nem ruházható.
 6. A letöltés a küldött egyedi letöltési linken keresztül a fent hivatkozott időtartamon belül 1 (egy) alkalommal tölthető le.
 7. A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte. Amennyiben valamely technikai okból a letöltés sikertelen, vagy egyéb, a termék használatát gátló objektív körülmény merülne fel, úgy a vásárló az alábbi elérhetőségek egyikén kérhet segítséget a Szolgáltatótól: 2 E-mail: drglazer.trening@gmail.com Telefon: 06318716264 Levélben: 2855 Bokod, Lajta utca 22.
 8. A Szolgáltató a vásárló részére elektronikus úton, az átutalás vagy az online bankkártyás fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus könyv vásárlásáról szóló számlát. Egyéb úton (például: telefon, e-mail) történő megrendelés esetén a Szolgáltató először díjbekérő számlát küld, majd az az alapján történt kifizetés Szolgáltató számláján történt jóváírását követően küldi el a megrendelés során megadott e-mail címre az e-könyv letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Ilyen igény esetén a vásárló köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.
 9. A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó, a továbbiakban: eszköz) jogosult használni azzal, hogy a magánszemélyvásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le és ezen az eszközön használhatja.
 10. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód, teljesített szolgáltatás után az elállás nem lehetséges.
 11. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
 12. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.
 13. Egyéb rendelkezések
 14. A Szolgáltató az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszeres vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a megrendelőlap kitöltésekor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 15. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik: a drglazer.trening@gmail.com címen, valamint a Szolgáltató 06317816264 -es telefonszámán hétköznaponként 9:00–16:00 között.
 16. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2. telefonszám: (34) 309-303 telefax: (34) 309-302 5. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Komárom-Esztergom megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület, székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., e-mail cím: kemkik@kemkik.hu , telefax: 06-34-316-259, telefon: 06-34-513-010. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.